Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

05.02.2017 kl. 00:15

5 februari 1885                 

”Kyndelsmessoblida, hela årets qvida”, heter det och blidt ha vi haft, blidt och regnigt en tid bortåt: men hvarför kyndelsmessoblidan skall vara så olycksbringande, utom under bara vintrar, kan man just icke inse. Ännu ligger brodden har under sitt snötäcke, och måtte det gamla ordspråket emellertid komma på skam.

Annars kan man verkligen nu för tiden börja få ledsamt efter solen, som alldeles vändt sitt anlete ifrån oss, ty då den någon gång på veckotal oförvarandes råkat leka litet ”tittut” mellan molnen, har den genast åter ångrat sig, dragit nattmössan öfver sig igen och insvept sig i sjudubbla töckenslöjor.

Tiden går för öfrigt här sin jemna och lyckligtvis lugna och fridfulla gång. En varg – en gäst från fasta landet, ty egna vargar bestå vi oss icke – har i dessa dagar gjort sina promenader i kyrktrakten: räfvarne tjuta och spå ruskväder, och den spådomen slår in allt hwad det hinner.

Isarne äro nu af den beskaffenheten att menniskorna färdas på dem och de hålla, så länge – tills de brista.

Fisket säges varit mycket lönande i år.

För att visa att man i vår lilla verld följer med hvad som händer ute i stora vida verlden, följer här en förteckning öfver de tidningar och tidskrifter, som genom härvarande postexpedition för 1885 blifvit reqvirerade. Den har benäget blifvit mig af vår vanliga och tillmötesgående postmästarinna meddelad.

Inhemska tidningar, på svenska:

Biet 3 exx., Björneborgs tidning 1 ex., Ekenäs Notisblad 1 ex., Finland 2 exx., Finlands Allmänna Tidning 1 ex., Folkvännen 3 exx., Helsingfors Dagblad 2 exx., Hufvudstadsbladet 3 exx., Missionstidning 5 exx., Missionstidning med bihang 7 exx., Norra Posten 1 ex., Nya Pressen 7 exx., Sjömansvännen 18 exx., Sporten 1 ex., Sändebudet 28 exx., Tammerfors Aftonblad 1 ex., Åbo Tidning 13 exx., Åbo Underrättelser 32 exx., Summa 109 exmplar.

På finska:

Aura 2 exx., Merimiehen Ystävä 1 ex., Sanansaattaja 1 ex., Sanoma Turusta 8 exx., Suomen Teollisuuslehti 1 ex., Turun Lehti 12 exx., Summa 28 exemplar.

Svenska och utländska tidningar:

Arbetarebladet 1 ex., Arbetarens Vän 3 exx., Barnens Tidning 2 exx., Barnens Vän 2 exx., Barnens Vän med Bilaga 1 ex., Barnavännen 1 ex., Budbäraren 1 ex., Dagens Nyheter 1 ex., Djurvännen 2 exx., Freja 1 ex., Förbunet 1 ex., Göteborgs Veckoblad 1 ex., Hemlandsvännen 1 ex., Jönköpings posten 1 ex., Kasper 1 ex., Lördagsqvällen 1 ex., Missionstidning 1 ex., Norrbottens Kuriren 1 ex. Nerikes Allehanda 1 ex., Ny Illustrerad tidning 1 ex., Nya Wermlandstidning 1 ex., Oskarhamns posten 1 ex. Stadmissionären 3 exx., Stockholm Dagblad 1 ex., Svenska Familj Journalen 1 ex., Svenska Posten 2 exx., Svenska Veckobladet 2 exx., Söndags-Nisse 1 ex., Tidning för Idrott 1 ex., Tidskrift för Hemmet 1 ex. Tidskrift för Kristlig tro och bildning 1 ex., Wermländingen 1 ex., Väktaren 2 exx., Journal Amusamt 1 ex. Ueber land und Meer 1 ex., Gartenlaube 1 ex., Der Bazar 1 ex. Family Herold 1 ex. Tillsammans 48 exemplar.

Hela antalet tidningar som på vår ort läses, är således 205 exemplar, utom ett större antal exx. Af Sändebudet, Missionstidning och Sjömansvännen, som reqvirerats direkte från redaktionerna.

Jultiden anlände med hvarje post till Kimito omkring 200 bref och försändelser. Huru stor är ej korrespondensen här på orten nu, mot fordom i lösväskornas dagar!

 

"Wargjagt i Westergötland." En släde med tre män och en gris förföljs av två vargar. Fritz von Dardel 1847.

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars