Kimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.

19.12.2016 kl. 16:00

18 december 1884

Wintern blef bestående, ehuru man först icke hade riktigt förtroende för den, och om det än warit blidt en och annan dag, har den dock nu räckt i nära en månad; det är att hoppas att den ej skall lemna oss i sticket, nu då julen stundar. Denna tid på året är för oss åboar, hwad samfärdseln med fasta landet beträffar, högst beswärlig; så har man dessa dagar från Pungböle, der det är så strömt, att isen sent lägger sig, färdats öfwer till Sagu i båt. Så länge det war möjligt att bråka sig igenom den tunna isen, fördes resande öfwer wid Lappdal. Det hände derwid att isen blef för tjock att bråka sönder, och den resande måste lemna båten och till fots fortsätta färden på isen. En resenär lärer på en dylik wandring fått sig ett kallt bad, emedan den sköra isen brast under honom.

Under sådana förhållanden är det icke underligt, att man längtar det wår winterbro skall stadga sig – hwilket den wäl också med det aldra första torde göra.

Isarne och wäglaget, som är godt, ehuru litet slingrigt, utgöra wåra mest houterade samtalsämnen och nära nog de enda. Eder korresp. har förgäfwes wäntat att någonting märkligt och intressant skulle yppa sig och gifwa stoff till ett Kimito-bref, men förgäfwes! Det är en god regel att nöjas med hwad man har och söka göra det bästa möjligt bruk deraf, derför will jag nu på bästa sätt söka uppduka det lilla, de senaste weckornas krönika antecknat.

Första advent afsjöngs af orgelnisten Hagmans sångelever i kyrkan Hosianna, och församlingen har all orsak att wara herr Hagman tacksam för hans wackra sträfwande för en förbättrad kyrkosång. Samma dag uppbars i kyrkan kollekt för en klockarelev, som njutit underwisning i Åbo och utgjorde kollekten 42 mark 40 penni.

Herr Karlssons slöjdskola har fört ett tynande lif med endast tre elever. Ledsamt är att ett så godt företag icke kan bära sig här, men dels är det så nytt, att äfwen i öfrigt mycket förståndiga personer icke ännu inse gagnet och den stora wikten af slöjdkunnighet, dels lägga de långa afstånden och kostnaden att inackordera elever i närheten af skolan oöfwerstigliga eller swårt öfwerstigliga hinder i wägen för sakens framgång.

Att man, då fråga är om nyttan af slöjdkunnighet och gagneligheten af att kunna göra enkla husgerådssaker, såsom till exempel träskedar, kan få höra yttranden som detta: ”Hwem skulle äta med träsked, då man får köpa bleckskedar för så billigt pris”, bör kanske icke wäcka förwåning; om folket lärde sig bättre taga wara på sin tid och sin penni, funnes icke så mycket fattigdom. Slöjdens införande i folkskolan är ett stort steg framåt till ett bättre.

Folkskolorna hwilka den 13 afslutade sin werksamhet för läseterminen, hafwa warit besökta, gosskolan af 26, flickskolan af 21 elever.

Af församlingens trenne ambulatoriska skolor har den, som under hösten werkat i Trotby och Påwalsby, haft i Trotby 25, i Påwalsby 22 elever, summa 47. Den som arbetat i Dalkarby, Tawasttrona och Pedersjö, har warit besökt af i Dalkarby 36, i Tawasttrona 36 och i Pedersjö 34 elever, tillsammans 106. Den tredje ambulatoriska skolan har werkat i Pedersjö med 22, i Norrsundwik med 23 elever, tillsammans 45.

Tjuda pedagogi har räknat 31 elever.

Hela antalet Kimito barn, som åtnjutit skolunderwisning under hösten är således 276.

Söndagsskolan för den mognare ungdomen har söndagligen haft omkring ett tjugutal elever.

Julen stundar, jultillredelser i större eller mindre skala pågå redan i alla hem; de utmärkas af en särskild benämning; hwem känner ej till julstök, julslagt, julbakning, julbrygd, julstädning och julklapper?

Måtte en hwar under dessa yttre sysslanden ej förgäta att stöka rent i hjerta och sinne, att oförsonligheten, ofördragsamheten och hwad de dumma spindelwäfwarne allt heta, som ostäda derinom, måtte drifwas på flykten, så att det ej blir festligt endast i det yttre, utan en sann julfrid i hjertat äfwen blir rådande. Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp. 

    

Interiör i Tjuda Pedagogis skolsal som den kan ha sett ut i slutet av 1800-talet

 Bild  ur boken Barnen i Råttfällan 

 

                            

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars