Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverk

18.11.2016 kl. 00:30

18 november 1884

Att wi haft en i allo förmånlig höst, det måste äfwen den oförnöjsammaste medgifwa – mildt, lagom regn för brunnar och wattenwerk, någon gång litet fruset om nätterna – till synnerlig fördel för samfärdseln, emedan det upptorkat de höstligt muddriga wägarne – och till och med rätt många solskensdagar, så att ordspråket: ”sällsynt som sol i november”, i år icke håller streck.

Broddåkrarna ha länge warit det enda bjertgröna ögat mött – i natt ha de nu fått sig ett tunnt snötäcke, som dock icke torde bli waraktigt, då marken är alldeles ofrusen; den tjenliga hösten har med dem nästan gjort underwerk och äfwen sent sådda tegar ha grönskat ganska lofwande. I följd af den tjenliga wäderleken ha arbetena på fältet öfwer allt kunnat fortgå och den som färdas på wår ö, har nöjet att se stora wälupplöjda fält, med raka, regelräta diken, wittnande om att man här, hwad jordbruket beträffar, med all flit följer med sin tid.

Folkflyttningens oroliga weckor äro nu till ända, flyttningslassen färdas icke längre af och an, de starkt gouterade folknöjena, auktionerna, pågå icke längre och äfwen de talrika bröllopen bli småningom undanstökade – lifwet återtager, efter att en liten tid ha böljat oroligt, sitt jemna stillsamma lopp.

Folkskoleinspektorn herr kyrkoherden Ekblom är för närwarande på sin inspektionsresa och har twenne dagar öfwerwarat underwisningen i socknens högre folkskolor.

Den tillämnade slöjdskolan öppnades icke den 1 november, den war nu afsedd att taga sin början i går, men om så skett wet jag icke – blott twenne elever hade förlidne wecka anmält sig sinnade att begagna sig af den erbjudna underwisningen.

Ett tillbud till olyckshändelse egde rum den 11, då twenne fruntimmer åkte utför den höga och krokiga Gammelbybacken; owan att gå för wagn lydde den ena hästen icke tygeln, utan drog wagnen mot en stor, wid sidan af wägen befintlig sten, med den påföljd att båda linealerna wid den häftiga stöten gingo af och de båda fruntimren jemte kusken kastades ur åkdonet – dock underbarligen och lyckligen utan att erhålla någon swårare stöt.

En händelse af så upprörande och sorglig beskaffenhet, att det redan är smärtsamt att omtala den, tilldrog sig första weckan i denna månad. Garfwaren Ekmans i Engelsby twenne barn, en femtonårig flicka, som besökte folkskolan, och en femårig gosse, förtärde bröd i hwilket råttgift war inbakadt, och afledo, gossen samma dag, flickan efter nära tre dygns lidande.

Denna förfärliga tilldragelse är utan alla kommentarer en gripande warning för en och hwar att försigtigt umgås med gift, då sådan oundgängligen måste anwändas mot skadedjur.

I Åbo Underrättelser finnes införd en uppmaning till enhwar, som känner till något werksamt medel mot nervös hufwudwärk, att uppgifwa det samma. Jag will derför nämna att ”Menthol” i många fall wisat sig som ett godt medel mot denna plåga, då man med mentholkäglan flitigt bestrukit pannan, tinningarne, samt i synnerhet nacken. Hjelper det icke så ”stjelper” det i alla fall ej heller, och försöka duger”, heter det.

      

          Bröllop i slutet av 1800-talet på Gammelby gård. Venena=dödligt.

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars