Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

13.10.2016 kl. 15:11

7 oktober 1884        

Att ”hösten är kommen”, derom qwäda skalderna, om höstens ankomst tala de gulnade löfwen och de halft löflösa träden, men om sommar, den ljufliga Britmessosommaren, wittna lingonblom, linnea, blommande rosenhäckar och trädgårdens i de grannaste färger prålande astrar och georginer. Ännu i dessa dagar har man skördat färska gurkor på kalljord.

Tranorna ha dragit mot söder, men ännu den 24 september syntes här några swalor. Alla sommargäster ha också nu lemnat wåra bygder. Herr och fru Ahlstedt medförde härifrån wackra sommarminnen i form af trenne mindre taflor, – landskap, – en stor duk, ”rast under skörden”, der man hade tillfälle att med nöje igenkänna gamla bekanta personligheter från bygden – och ett wällyckadt porträtt. Med dessa ha hufwudstadens konstwänner nu tillfälle att formera bekantskap på utställningen. *) Se bild vid tidigare inlägg.

Sedan regn ändtligen fallit, ha de länge så bedröfliga rågbroddarne något tagit sig, men flesta och ojemna äro de mest ännu och en ny fiende, masken, har på dem anställt betydlig skada.

Af rågen torde afkastningen öfwerhufwud taget kunna anses medelmåttig, af hwete likaså; hafre har man här ännu föga tröskat emedan alla gerna begagna den gynsamma wäderleken till arbeten på fältet, men man hoppas i allmänhet att deraf erhålla ett godt korntal. Owanligt god är tillgången i år på halm.

Potäterna, som upptogos under gynsam wäderlek, ha warit mycket gifwande, linet långt och mycket lofwar ”qwinfolket” träget winterarbete och långa wäfwar på ”lindan”, då jorden härnäst åter grönskar, ärterna ha också gifwit god skörd.

På frukt har detta år deremot icke warit så rikt; äpplen har skördats temligen litet, päron och plommon likaså, körsbär ha alls icke funnits. I wilda bär har det funnits ymnigt smultron och hallon, mindre rikligt lingon och hjortron och obetydligt blåbär. Såsom owanligt för årstiden kan nämnas att mogna smultron här plockades den 4 oktober.

Det naturfenomen som å ångbåten Nystad, den 25 september iakttogs i närheten af Jungfrusund, observerades äfwen på sjön mellan Sjölax och Falckberg. Twenne karlar, som wid sjutiden på qwällen rodde en med mäld lastad ekstock in i wiken wid Falckberg, hörde först ett egendomligt brusande, hwilket de ansågo framkalladt af någon förbifarande ångbåt; derpå sågo de en hög wattenpelare resa sig wid den lilla modt  i fjerden belägna Lemasholmen, hwarefter wattnet plötsligt steg och häfde upp en förfärligt hög wåg, som wältrade sig twärs öfwer fjerden mot Falckbergsstranden, så att båten, som lyckligtwis hunnit till stranden, höll på att ryckas tillbaka i sjön och blott med största ansträngning kunde qwarhållas. Samtidigt härmed hördes ett starkt hwinande i luften och en wåldsam stormil afbröt buskar, kwistar och georginer, som stodo der den for fram och transporterade några af dem ända till stranden af Makarla träsk, på en wersts afstånd. Denna ”cyklon”, eller hwad fenomenet kan benämnas, som från sydwest sträckte sina werkningar öfwer en smal sträcka, der den under sin framfart äfwen tog med sig twenne halmtak, och räckte blott några få minuter.

Ärtskörd tidigt 1900-tal i Söglö/Dragsfjärd.  Fotograf Elvira Fredriksson. Ur Sagalunds bildsamling.

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars