Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

30.09.2016 kl. 15:14

1 september 1884    

Slagans oaflåtliga klappande påminner om att hösten är inne, ehuru den owanligt rika grönskan – som dock nu börjar skifta litet i orangegult och guld – länge qwarhållit illusionen af att sommaren ännu stod i sitt flor. Förlidne wecka inträffade twenne nattfroster, nätterna till den 27 och 31 augusti, och potatisblasten samt bönor och andra trädgårdsalster blefwo deraf ”swedda”; der hafren och kornet ännu icke blifwit skördade, ledo dessa sädesslag troligen äfwen skada, men de flesta hafrefält woro redan då afmejade. Den långwarigt wackra wäderleken hade warit synnerligen förmånlig för skörd och sådd, men fortfor torkan, så ser det bekymmersamt ut med brodden, hwars röda små ”spikar sticka upp – ja på de först sådda ställena redan skifta i grönt – regn skulle wara mycket af nöden, synnerligast på de styfwa leråkrarne. Af fruktan för en likadan torka som under hösten 1880 ha flere jordbrukare länge uppskjutit med sin sådd.

Rågen säges i år, twärtemot hwad man af den wackra wäxten wågade hoppas, gifwa klent resultat i riorna. Hafren har äfwen detta år warit särdeles frodig och hafrefälten en werklig fröjd att skåda; wackrare wäxt än på en nyodling å Påwalsby Westergårds egor torde wara sällsynt, ty man kunde der räkna ända till 15 strån, uppwuxna från samma rot

Ett wackert drag af  Påwalsby bys hemmansegare förtjenar wäl att beaktas. Af det starka hagelfallet i början af juli blef rågen å Fröjdböle säteris åker till större delen förstörd, och hemmansegarne i Påwalsby har gifwit enhwar ½ tunna utsädesråg, för att deras af olyckan drabbade granne, arrendatorn å Fröjdböle, skulle få sin åker sådd.

Söndagen den 24 augusti börjades i socknestugan härstädes af fröknarna Maria Hedberg och Alma Dahl samt folkskollärarekandidaten Karl Karlsson en söndagsskola; för ungdom och fullwuxna personer, som sådant önska, erbjudes der tillfälle att under par timmar på söndagseftemiddagen erhålla underwisning i skrifwa och räkna. Omkring 20 elever hade redan första söndagen infunnit sig. Detta menniskowänliga företag är wäl förtjent af framgång.

*  *  *

Ett hönsägg, som wäger 8 lod, torde wara en kuriositet i sitt slag, då wanligt stora ägg brukar wara ungefär 4 lod; den höna, som å Påwalsby Westergård wärpt detta ägg, skall wara af skånsk ras. De owanligt stora ägg från Påwalsby Nedergård, man på landbruksutställningen å Gesterby förlidet år hade tillfälle att se, och hwilka erhöllo pris, woro troligen af samma sort. Höns af Cochinchina ras äro här på orten temligen allmänna.

Havreskörd i Gesterby 1920-tal.  Fotograf okänd. Ur Sagalunds bildsamling

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars