Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar

12.08.2016 kl. 00:30

12 augusti 1884     

Ett särdeles wackert wäder gynnade syföreningens i Kimito lotteri, som försiggick den 10 augusti, Larsmess-söndagen i Kyrkby, der lokal wälwilligt upplåtits af herr vicebefallningsman Laurén. – Lottförsäljningen som egde rum på en med björkar och granar festligt prydd plan, försiggick särdeles snabbt; winsterna utgjordes af de af syföreningens flitiga medlemmar förfärdigade arbetena samt dessutom af en mängd wackra och nyttiga saker, som wänner till föreningen och dess menniskowänliga syfte förärat. Nettobehållningen blef 419 mark 45 penni – ett i sanning godt resultat, öfwer hwilket man har skäl att fröjda sig, emedan mången werklig nöd derigenom kan lindras.

För att bereda de många, säkert till öfwer ett tusental församlade en angenäm dag, hade flere af socknens herrar lånat syförenings ”systrarna” en hjälpsam hand, genom att anordna lekar och täflingar i fria luften, i en äfwenledes af herr befallningsman Laurén upplåten hage, och det roade både unga och gamla att se de kostliga kapplöpningarne i säck, kämpandet med höpåsar på höga bockar, försöken att wandra på en horizontelt liggande stock, som war fästad wid ena ändan, men utan stöd på den andra, och derför dallrade betänkligt, och att springa uppför ett af bräder sammanfogadt brant sluttande plan, samt kapplöpning; wid hwilka täflingar segraren alltid lyckliggjordes med något litet pris. Dylika på andra orter icke owanliga folknöjen ha här förut icke förekommit, men att de härefter icke skola bli försummade, derför borgar det allmänna intresse, hwarmed de omfattades. Ett oskyldigt nöjde, som tillika bereder sysselsättning, är en god sak, ty för den sysslolöses händer har frestaren alltid lätt något icke oskyldigt arbete i beredskap, och mycke okynne bedrifwes i werlden blott af missriktad, werksamhetsdrift.

För att flickorna ej heller skulle bli lottlösa på sin del af nöjet, lekte de unga sedan ”Hej säj, så får du mej!” och andra danslekar i det gröna.

För sitt warma sträfwande att gifwa socknens ungdom intresse för musikens förädlande njutning förtjenar herr orgelnisten Hagman i sanning stort erkännande. På landet, der redan de långa distanserna lägga hinder i wägen för regelbundna sångöfningar, erbjuder inöfwandet af en sångkör stora swårigheter, och det fordras både energi och god wilje att winna så goda resultater som herr Hagman wunnit och hwarom man hade tillfälle att öfwertyga sig, då hans sångarskara under eftermiddagens lopp utförde både kör- och qvartettsånger.

Innan lekarne togo sin början bidrog ett socknens barn, en nyligen från Nykarleby seminarium utexaminerad lärarekandidat Jansson, wälwilligt att göra festprogrammet rikhaltigare genom ett wäl genomtänkt föredrag ur swenska historien.

Jag tror mig kunna säga att denna lilla festlighet hos alla deltagare qwarlemnat ett uteslutande angenämt intryck, förnämligast på grund af den i allo utmärkta ordning och hygglighet, som öfwer allt gaf sig tillkänna. Man såg bland de många församlade ej en enda öfwerlastad person. Då Kimito allmogen förstår att uppträda så i allo hyggligt, kan man anse det som en heder att wara Kimitobo.

Ett warmt tack till alla gifware och köpare, till lekarnes ledare och ordningen upprätthållare, till dem, som genom sång och föredrag beredde de församlade ett förädlande nöje – till alla, alla som medwerkat till festens wackra resultat.

Dans vid Norrlångviken ca 1904.   Fotograf Otto Andersson

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars