Kimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”

23.06.2016 kl. 00:15

23 juni 1884

”Allting kommer till den som förstår att wänta”, heter det. Midsommaren med sin prakt af ”rönn i blom”, syrener, ljufliga blomsterängar och doftande örtesängar är här, wärmen är här, det efterlängtade regnet är äfwen kommet. Solskenet kommer också förwisst, blott wi bida tiden. — Äppleblommen snögar ned, fogelungarne wåga sig ur boen och åkern böljar som ett upprördt haf för winden. Ängsknarren, eller som allmogen benämner den ”åkerskärran”, låter höra sitt entoniga men trefliga ljud om qwällarne och åkern blommar. Redan den 19 såg man rågblommen liksom på försök sticka ut små flaggor. Något blåsig och regnig har blomningstiden för åkern warit dessa senaste dagar.

Efter den långwariga torkan, som wäckte allwarsamma farhågor för de twinande hafre- och kornbroddarne, samt ärterna, hwilka alla till en början sett hoppgifwande ut, och de i år särdeles sent satta potäterna, föll ändtligen i lördags, den 21, ett härligt regn. Natten till söndagen inträffade mycket stark åska. De ”wäderwise” påstå att wi nu ha twenne regniga veckor att motse, lyckligt wore om det då skulle regna ut innan hötiden.

Socknens wördade själasörjare herr prosten Hedberg, som med sin fru företagit en färd inom eget land och sträckt den ända till Wiborg, hemkom den 21 wid god helsa och full wigör, så att församlingen åter hade glädjen att den 22 se honom för altaret och höra honom förkunna ”sanningens ord”.

Den 21 nedbäddades till hwila å socknens kyrkogård en åldrig församlingsmedlem, fru Amalia Wilhelmina Gadelli, enka efter vicehäradshöfdingen, O. Gadelli, hon afled i sitt åttioandra år, efter ett långwarigt lidande, den 13 juni å Fröjdböle säteri.

Med sommarfoglarne komma äfwen andra sommargäster till wåra bygder. Artisten Fredrik Ahlstedt med fru och dotter wistas i sitt mångåriga sommarhem på Elmdal, och det är att hoppas att den stora tafla, han der för twenne år tillbaka hade under arbete, i år skall nå sin fulländning. Flitig som alltid, sysselsätter han sig redan med ett porträtt af ett äldre fruntimmer i granskapet.

Dalby inrättade skolan för konstwäfnad, som nu nyligen afslutat en af elever så wäl, af ståndspersons- som allmogeklassen fregventerad kurs. Wäfnad är i öfrigt en slöjd som här gått ganska mycket framåt och utställningen å Gästerby gård förlidet år hade äfwen ganska wackra prof på täcken och mattor att framwisa.

Wid i dag hållen kommunalstämma, wäcktes frågan om inrättande af en wårdanstalt för de många sinnesrubbade, hwilka nu på kommunens bekostnad äro utackorderade på skilda håll eller wårdas på rotor. Majoritetens åsigt war det att hyran för gemensam lokal och wårdare skulle öfwerstiga hwad de olyckliga nu kosta församlingen på det gamla wiset, och att det derför skulle förbli wid det gamla.

Den 24 juni, en riktigt klar sol belyser icke denna årets skönaste högtidsmorgon, men ”mulen morgon, härlig dag”, heter det och antagligen skall detta äfwen nu till mångas glädje besanna sig.

I dag konfirmerades i socknens högtidsprydda, wördnadsbjudande tempel församlingens skriftskolebarn till antalet 88, 46 gossar och 42 flickor.

Skördefolk i Elmdal  Fredrik Ahlstedt

Skördefolk i Elmdal     Konstnär: Fredrik Ahlstedt   Foto ur Sagalunds arkiv

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars