Kimito bref. Lärkor och sjöfart

23.03.2016 kl. 12:56

21 Mars 1884

Lärkan har för första gången i år låtit höra sig här den 16 och wårens älskliga budbärarinna ej, som ofta förr, blifwit mottagen med köld och rusk, utan fått fägna sig åt sköna, soliga dagar. Den 18 inträffade ett starkt yrväder, så att snöplogarne, sällsynt nog i winter måste användas. Regnet och blåsten den 15 skickade emellertid bort snön, så att wi åter ha bart på slätterna och i byarne. I dag snöar det, så att man kan hoppas på bättre före.

Uti Kimito Sjömanshus, hwars område utgöres af alla sjöfart idkande kommuner i Halikko härad, funnos wid sistlidna års utgång inskrifna 9 skepp, 5 briggar, 31 skonertar, 14 galeaser, 9 jakter och 2 ångfartyg, eller tillsammans 70 ft. fartyg med 12.982 register-tons drägtighet. Af dessa fartyg hafwa under året blifwit försålde 4 ft. om 408 reg.Tons och 1 om 62 reg.Tons förolyckats. På resor inom Östersjön woro 2 om 605 reg.Tons, utom Östersjön 3 om 849 reg.Tons och hemma 60 om 11,058 reg.Tons.

Alla dessa här ofwan uppgifna fartyg äro öfwer 19 reg. tons; emellan 9½ och 19 reg. tons finnas 17 jakter och sumpar med en sammanlagd drägtighet af 335 reg. tons.

Under byggnad äro ett fartyg i Dragsfjerd och ett i Kimito, om circa 400 och 330 reg. tons drägtighet, hwilka komma att afgå från stapeln och segla under instundande sommar.

Tjenstbart sjöfolk fanns på resor 3 befälhafware och 31 sjömän, hemma 59 befälhafware och 376 sjömän, summa 469, af hwilka 411 gjort resor utom Östersjön.

Sjömanshuskassan hade wid årets början i behållning 7.464 mark 93 penni, årets inkomster utgjorde 2.471 mark 9 penni, årets utgifter, utbetaldte understöd 134 mark, öfrige utgifter 1.074 mark 82 penni, och besättningen wid årets slut war 8.727 mark 20 penni.

Wid sjömanshuset har till finska sjömanna pensionsanstalten inbetalts pensionsafgifter af, uti I klassen kofferdikaptener 1, à 60 mark, uti II klassen skeppare och styrmän 28 à 40 mark och III klassen sjömän 1 à 20 mark, summa 1.400 mark.

Fortuna från Västanfjärd 1918

Fortuna fr. Västanfjärd 1918    Fotograf Gunnar Sundvik

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars