Soldattorpet på Stundars timras upp

10.02.2016 kl. 11:38

Lillmälö den 31 augusti 1992

 

Bästa Peter

Måttet Du angav på soldattorpet stämmer helt överens med de uppgifter jag funnit i olika krigshistoriska verk. Även donatorn Waxlax uppgift måste ju tillmätas ett ”dokumentärt” värde. Kanske även pensionerade polisen Aura i samma by kunde komma med kompletterande uppgifter? – Han var förövrigt jämte andra ”lejon” en gång och talkoarbetade på Stundars.

Sannolikt härstammar huset från 1700-talets andra hälft. Tänk om timran blivit daterad i någondera röstet? Sedan brädfodringen – eller eventuella tapetlager – avlägsnats, kan Du ur timran utläsa husets historia. – Tag vara på eventuella tapetprov, samtliga lager. Att huset har långfarstu och åtminstone ingen ursprunglig kammare, tyder på hög ålder.

Viktigt är, att Du från timran försöker få reda på, vilka dimensioner de ursprungliga fönsterna haft. Tidigast hade fönsterna en rektangulär form, något som Du kan konstatera att gäller för Louko sextonhundratals gård vid Wasastjerna huset i Gamla Vasa. Och här kommer jag med något överraskande. Då ”Finnas” revs kunde jag – om jag nu inte minns fel – till min häpnad konstatera att åtminstone framstugans ugnsfönster hade haft en rektangulär form. Detta kan Du ju konstatera, om Du försiktigt avlägsnar brädfodringen på det aktuella stället. Jag vågade likväl inte återskapa detta fönster lika litet som spisen, främst för den usla ekonomin. – Bl.a. måste vi tigga pengar av Martaföreningen, som till oss avstod hela sin byggnadskassa. Om framstugan i framtiden inreds till ”hållstuga” borde såväl fönstret som spisen ”återkomma”.

Omkr. sekelskiftet 1800 hade fönstret erhållit en i det närmaste kvadratisk form, vilket ju är fallet med ”Råttfellons” fönster, som har varit de ursprungliga på Pundars lillstuga. – Jag hittade dem på husets vind -. Märkligt nog besitter nämnda hus ett mycket ålderdomligt fönster i farstukammaren. – Du torde ha ett foto av detta fönster?

Antagligen har soldattorpet haft fönster av nutida typ med 12 rutor, 6 i varje fönsterhalva. Den tiden löddes blyspröjsar ihop kring glasrutorna. Dessa stöddes av stormjärn på utsidan, vilka spikades till bågarna. På ÖM kan man visa Dig dylika fönster? Där torde man även ha en sådan maskin med vilka blyspröjsarna tillverkades? Först vid 1800-talets början kom fönster med träspröjsar i bruk. – Jag skall ytterligare kontrollera saken medels boställenas inspektionsprotokoll, som är mycket noggranna.

Med bästa hälsningar

Gunnar

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars