Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?

01.01.2016 kl. 11:03

Den 31 dec. 1883

Wi ha i dag årets sista dag och stå således liksom wid tröskeln till det nya året. Då gör sig troligen litet hwar frågan: Hwad har detta år, som nu lyktar, bringat mig? Hwad har det bringat min närmaste omgifning, mitt land? Hwilka stora händelser ha derunder fört werlden framåt?

För Kimito har detta nu till ända lupna år icke varit händelserikt, utan ett af dessa lyckliga år, då lifvet fridfullt framglidit dag för dag; och hwad årswexten beträffar, kan det sägas warit ett i allmänhet ”godt år”. Den märkligaste tilldragelsen derunder har warit landtbruksutställningen å Gesterby gård.

Twenne för kommunen wigtiga frågor ha under året warit å bane, nemligen angående en förändrad fattigwård och erhållandet af egen läkare för Kimito moderkyrkoförsamling och dess kapeller. Wid en talrikt besökt kommunalstämma tredje dag jul, förkastades nästan enhälligt förslaget om inrättandet af ett fattighus.

Den andra frågan, angående läkare, blef beroende tills Westanfjerds- och Finby-boernes åsigt inhemtats. Dessa kommuner äro nemligen tillfrågade, om de wilja förena sig med Kimito om aflönandet af en läkare med station i Kimito Kyrkby, der apoteket finnes. Lönen är föreslagen att utgöra 2,000 mark och fri bostad; penningarne skulle enligt ett förslag tagas af de såkallade ”bränwinsmedlen”.

Många woro dock emot saken och menade att man ej kunde weta, huru länge bränwinsmedlen funnos att tillgå. Dahlsbruk skulle bidraga med 1.000 mark och bostad, om läkaren blefwe stationerad på bruket, med skyldighet att en gång i veckan resa upp till Kimito Kyrkby, men detta wille Kimito-boerne icke gå in på. Någon menade wid stämman att Dahlsbruk antagligen skulle deltaga i läkaraflöningen, äfwen om läkaren finge sin station i Kimito, i händelse telegrafstation inrättades i Kyrkby.

Önskligt och tidsenligt wore wisst, att en telegrafstation herstädes blefwe en werklighet, ty länge nog ha wi sett swalorna hwila på de öfwer wår ö löpande telegraftrådarne och förgäfwes önskat att kunna sända budskap helst med dessa wingade skaror. Måtte året 1884 i sina annaler få inregistrera inrättandet af telegrafstation och egen läkare för orten!

Julen har nu gått till ända och warit gynnad af wackert wäder samt ett klingande före. Längs stränderna är sjön till skridskoåkares fröjd isbelagd, men midt på den samma färdas ännu båtar. Under mer än en weckas tid har det starka röda sken, man före solens uppgång och efter dess nedgång sett på himlen, gjort mången hemsk i hågen, emedan man deruti welat se ett olycksbådande järtecken.

Den 1 januari 1884

Det röda skenet belyser icke det nya årets första morgon – må detta åtminstone wara ett godt tecken! Måtte det år som nu randas, bli ett godt och wälsignelserikt år – ”ett godt nytt år för alla – alla!

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars